WYSTAWY CZASOWE W RATUSZU

RYSUNKI MISTRZÓW
Wystawa czynna od 5 maja do 16 czerwca 2016 r.

Tworzona od półwiecza kolekcja rysunków Muzeum Podlaskiego w Białymstoku zawiera arcydzieła Michała Elwiro Andriollego, Jana Matejki, Jacka Malczewskiego, Stanisława Witkiewicza, Józefa Pankiewicza, Aleksandra Gierymskiego, Ignacego Pieńkowskiego, Witkacego i wielu innych. Wystawa MISTRZOWIE RYSUNKU jest okazją poznania rzadko eksponowanych dzieł wielkich mistrzów polskiej sztuki.
Znany od czasów najdawniejszych rysunek jest działem sztuk plastycznych, kompozycją linii na płaszczyźnie. Był tworzony na rozmaitym materiale: w starożytności na papirusie, w średniowieczu na pergaminie, w okresie nowożytnym na papierze, płótnie, metalu i innych materiałach. Jego podstawową cechę, dominację linearyzmu, artyści przełamywali różnymi metodami: rozcieraniem miękkiego ołówka lub węgla, szrafowaniem i lawowaniem za pomocą tuszu, sepii lub akwareli, ożywiali przez nakładanie w wybranych miejscach kryjącej bieli (np. gwaszu). Rysunek może być wykonany ołówkiem, węglem, sangwiną, kredką, czarnym lub kolorowym tuszem. Czasem granica między rysunkiem i malarstwem jest płynna, szczególnie, gdy akwarelowy obraz powstał na szkicu ołówkowym. Może też być fazą przygotowawczą większego dzieła, wstępną próbą realizacji pomysłu, którego zadaniem jest rozwiązanie koncepcji obrazu lub rzeźby.