MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU


Siedziba główna, Ratusz, Rynek Kościuszki 10
15-426 Białystok
centrala - tel. 85 74-214-73, tel. 85 74-214-40, fax. 85 740-77-39
sekretariat – tel. 85 740 77 31, kom. 509 336 930

e-mail: muzeum@muzeum.bialystok.pl

Dyrektor Muzeum: Andrzej Lechowski

 


W chwili obecnej w skład Muzeum Podlaskiego w Białymstoku wchodzi osiem placówek mieszczących się w obiektach zabytkowych:

  • Ratusz w Białymstoku - siedziba główna
  • Muzeum Historyczne
  • Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego
  • Muzeum w Tykocinie
  • Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy
  • Muzeum w Bielsku Podlaskim
  • Białostockie Muzeum Wsi
  • Muzeum Ikon w Supraślu

Muzeum Podlaskie w Białymstoku jest największą placówką muzealną w województwie podlaskim. W 1949 r dekretem Ministerstwa Kultury i Sztuki powołane zostało, pierwsze w dziejach miasta, muzeum regionalne. Na jego siedzibę przekazano odbudowane prawe skrzydło pałacu Branickich. W marcu 1950 r. muzeum przeniesiono do odbudowanego pałacyku gościnnego z II poł. XVIII wieku przy ul. Kilińskiego 6. 1 stycznia 1952 r. placówka została upaństwowiona, a nadzór merytoryczny nad nią objęło Muzeum Narodowe w Warszawie.

Po ośmiu latach istnienia, zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 27 lipca 1957 r. Muzeum Regionalne w Białymstoku uzyskało rangę muzeum okręgowego.

Rozszerzył się zasięg jego działania, powierzono mu opiekę merytoryczną nad muzeami regionalnymi w Łomży i Suwałkach. 13 września 1958 r. Muzeum Okręgowe w Białymstoku otrzymało nową siedzibę - odbudowany ratusz z poł. XVIII wieku. Wtedy to nastąpił szybki rozwój placówki. Obok już istniejących pracowni, historycznej i archeologicznej, w 1958 r. powołano pracownię sztuki, w 1962 r. pracownię etnograficzną i w 1965 r. naukowo - oświatową. Baza lokalowa rozszerzała się w miarę odbudowywania zabytkowych budowli w pobliżu Białegostoku i przekazywania ich na cele muzealne. Tym samym rozszerzał się również zakres działalności merytorycznej. W 1973 roku przekazany został Muzeum Okręgowemu pałac w Choroszczy, gdzie utworzono ekspozycję wnętrz. W tym samym roku w refektarzu i kaplicy Pałacu Opatów w Supraślu utworzono Punkt Muzealny. W 1976 roku pracownia historyczna przeniosła się z pałacyku przy ul. Kilińskiego 6 (został on przekazany Instytutowi Architektury Politechniki Białostockiej) do zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 37 oraz powołano nowy Oddział - Muzeum w Tykocinie, który znalazł swą siedzibę w odbudowanej synagodze i domu talmudycznym. W roku 1982, decyzją Wojewody Białostockiego, utworzono kolejny Oddział - Białostockie Muzeum Wsi z lokalizacją na terenach położonych przy Szosie do Augustowa, a w 1984 roku, w odrestaurowanym ratuszu w Bielsku Podlaskim, powstało Muzeum w Bielsku Podlaskim. W roku 1992 powołano kolejny Oddział - Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego - w zabytkowej willi w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 17. W 2006r. otwarto nowy oddział Muzeum Ikon w Supraślu. Z dniem 27 kwietnia 1998 r. Muzeum Okręgowe zostało przemianowane na Państwowe Muzeum w Białymstoku, a uchwałą z 25 kwietnia 2000 r. zmieniono jego nazwę na Muzeum Podlaskie w Białymstoku.

14
maja
2016

NOC MUZEÓW w Muzeum Podlaskim w Białymstoku

pod hasłem CZAS TECHNIKI I ANTYKI
Zapraszamy 14 maja 2016 r. w godz. 18.00 – 24.00

3
maja
2016

MAJOWE ŚWIĘTO W RATUSZU

3 maja 2016 r., wtorek, w godz. 10.30 – 15.00
zapraszamy do białostockiego Ratusza rodziny z dziećmi

5
maja
2016

RYSUNKI MISTRZÓW

Zapraszamy na wernisaż wystawy w czwartek 5 maja 2016 r. o godz. 18.00 do białostockiego Ratusza

6
maja
2016

WYSTAWA KALIGRAFII I ILUMINACJI ZE ZBIORÓW ALBARAKATÜRK

Czynna w białostockim Ratuszu od 6 do 14 maja.
Wernisaż wystawy 6 maja 2016 r. o godz. 18.00.
uświetniony zostanie wykładem prof. Uğura Dermana

7
maja
2016

MUZUŁMANIE W EUROPIE - MITY I RZECZYWISTOŚĆ

wykład dr hab. Agaty Skowron – Nalborczyk
w białostockim Ratuszu w sobotę 7 maja 2016 r. o godz. 16.00

10
maja
2016

KONCERT KAMERALNY

Zapraszamy do białostockiego Ratusza we wtorek 10 maja 2016r. o godz.18.00

11
maja
2016

KONCERT KAMERALNY

Zapraszamy do białostockiego Ratusza w środę 11 maja 2016r. o godz.18.00

15
maja
2016

KONCERT i WYKŁAD prof. Sławomira Dobrzańskiego

Ratusz w Białymstoku, niedziela 15 maja 2016 r.
godz. 17.00 – wykład, godz. 17.30 - recital

18-19
maja
2016

KONCERTY KAMERALNE

w ramach XIV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki
Ratusz w Białymstoku 18 maja 2016 r. o godz. 18.00 i 19 maja 2016 r. o godz. 17.00

22
maja
2016

KONCERT Z HISTORIĄ

Zapraszamy do białostockiego Ratusza 22 maja 2016 r. o godz. 17.00

„Chrzest 966: U źródeł Polski”

wystawa mobilna wzbogacona o elementy multimedialne
przygotowana przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
prezentowana w Ratuszu od 19 kwietnia do 4 maja 2016

OCZAMI, SERCEM, DUSZĄ...

Wystawa prac dwóch podopiecznych Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddz. w Białymstoku czynna w białostockim Ratuszu do 14 maja 2016

ANDRZEJ STRUMIŁŁO. TEATRALIA

Wystawa eksponowana w dniach 8 kwietnia – 1 maja 2016 r. w Połocku na Białorusi w Galerii Artystycznej Narodowego Historyczno-Kulturowego Muzeum – Rezerwat w Połocku.