Logo Muzeum w Tykocinie

MUZEUM W TYKOCINIE


Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
ul. Kozia 2
16-080 Tykocin
tel. (85) 718 16 13, tel./fax. (85) 718 16 26, kom. 509 336 597

e-mail: synagoga@muzeum.bialystok.pl

Kierownik: Maria Pisarska-Kalisty

 


 


WIELKA SYNAGOGA W TYKOCINIE, będąca siedzibą Muzeum w Tykocinie Oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, zajęła piąte miejsce w Plebiscycie Magazynu National Geographic Traveler „7 Nowych Cudów Polski 2013”.

 


 

Muzeum w Tykocinie zostało utworzone 1. XI. 1976 r.. Siedzibą Muzeum są budynki pozostałe po miejscowej gminie żydowskiej: zachowana XVII-wieczna Wielka Synagoga i Wielki Bejt Midrasz odbudowany od podstaw po zniszczeniach wojennych. Główne kolekcje Muzeum w Tykocinie, obrazujące historię i kulturę miasta i jego okolicy, powstawały w latach 70., 80. i 90. XX w.. Wśród nich wyróżniają się szczególnie: kolekcja judaistyczna, zbiory zabytków aptekarstwa (wyposażenie dawnych prowincjonalnych aptek i archiwalia aptekarskie), zbiory wyposażenia domów od końca XIX w. do II wojny światowej, kolekcja archiwów rodzinnych, dokumentująca dzieje kilku tykocińskich rodzin. Zbiory Muzeum w Tykocinie liczą obecnie ponad 3800 eksponatów. Obrazują przeszłość i kulturę Tykocina w ostatnich dwóch stuleciach. Muzeum w Tykocinie od samego początku istnienia wyróżniało się bardzo aktywną działalnością oświatową i popularyzatorską skierowaną do miejscowego małomiasteczkowego społeczeństwa jak i do publiczności z większych ośrodków, przede wszystkim Białegostoku i innych miast. Lekcje muzealne, odczyty, prelekcje, wieczory poezji, spektakle i koncerty gromadzą liczne grono odbiorców. W dziedzinie kultury żydowskiej działania te ograniczały się początkowo do lekcji i prelekcji muzealnych przeprowadzanych przez pracowników. W latach 90. rozpoczęto cykl wykładów związanych tematycznie i czasowo ze świętami żydowskimi. Interesującym doświadczeniem pracy oświatowej stała się działalność teatralna, wykorzystywana w popularyzacji tykocińskiej kultury poprzez widowiska plenerowe oraz spektakle w muzealnych wnętrzach. Od 1990 r. prezentowano inscenizacje świąt żydowskich, ukazując ich bogatą tradycję. Muzeum jest skupione na szerokim propagowaniu wiedzy o historii i kulturze żydowskiej, a także o historii Tykocina i jego miejsca w kulturze dawnej Rzeczypospolitej. W działalności oświatowej i popularyzatorskiej ważną dziedziną jest także pielęgnowanie i upowszechnianie polskiej tradycji mieszkańców Tykocina. W salonie muzealnym odbywają się spotkania z okazji świąt narodowych oraz różnych historycznych rocznic. W Wielkiej Synagodze odbywają się koncerty muzyki kameralnej, klezmerskiej, pieśni żydowskich oraz różnego rodzaju występy artystyczne.

25
sierpnia
2015

Uroczystość Poświęcona Pamięci Żydów Tykocińskich

w 74. Rocznicę Zagłady 25 sierpnia 2015 r. o godz. 11.30 plac przed Wielką Synagogą w Tykocinie

28-29
sierpnia
2015

Koncerty Barucha Finkelsteina

w ramach Festiwalu Wschód Kultury – Inny Wymiar organizowanego przez Białostocki Ośrodek Kultury przy współpracy Narodowego Centrum Kultury
Wielka Synagoga w Tykocinie - 28 sierpnia 2015 r. godz. 18.00
oraz 29 sierpnia 2015 r. godz. 20.00

28
sierpnia
2015

Pokaz filmu „Dybuk” w reż. Michała Waszyńskiego

w ramach Festiwalu Wschód Kultury – Inny Wymiar organizowanego przez Białostocki Ośrodek Kultury przy współpracy Narodowego Centrum Kultury
28 sierpnia 2015 r. godz. 20.00, Wielka Synagoga w Tykocinie

29
sierpnia
2015

Koncert muzyki chasydzkiej

w wykonaniu polsko-amerykańskiego trio, odbywający się w ramach Festiwalu Wschód Kultury – Inny Wymiar organizowanego przez Białostocki Ośrodek Kultury przy współpracy Narodowego Centrum Kultury
29 sierpnia 2015 r. godz. 16.00, Wielka Synagoga w Tykocinie

MORUSY W FOTOGRAFII WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO

Wystawa w Muzeum w Tykocinie prezentowana do 31 października 2015 r.

ŻYDZI GDAŃSCY – TEATR

Wystawa przygotowana przez Muzeum Narodowe w Gdańsku, czynna w Muzeum w Tykocinie do 30 września 2015 r.

KAMIENNE ŚWIADECTWO

Wystawa plenerowa przygotowana przez Muzeum w Tykocinie