FERIE W MUZEUM PODLASKIM W BIAŁYMSTOKU

Zapraszamy grupy zorganizowane i dzieci indywidualnie

MUZEALNE ŚRODY DLA SENIORÓW

Cykl spotkań w Oddziałach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku przybliżających wystawy i zbiory

ANDRZEJ STRUMIŁŁO. TEATRALIA

Wystawa eksponowana w dniach 17.02. – 5.03.2016 r. w Mińsku
w Narodowym Centrum Sztuki Współczesnej Republiki Białoruś.

POLESIA CZAR. FOTOGRAFIE IZAAKA SIERBOWA Z WYPRAW ETNOGRAFICZNYCH Z LAT 1911 - 1912

Wystawa w białostockim Ratuszu czynna do 28 lutego 2016 r.

DESIGN W SZKLE. HUTA NIEMEN

Wystawa w białostockim Ratuszu czynna do końca marca 2016 r.

HISTORYCZNE DOMKI DLA LALEK. Kolekcja Anety Popiel-Machnickiej.

Wystawa w Muzeum Historycznym czynna do 16 marca 2016 r.

JÓZEF CHARYTON – MALARZ Z TĘSKNOTĄ W DUSZY

Wystawa w Muzeum w Tykocinie

W DAWNEJ SZKOLE TYKOCIŃSKIEJ

Wystawa eksponowana w Muzeum w Tykocinie

12
lutego
2016

JAN BOHDAN CHMIELEWSKI. MEDALE I RZEŹBY

Zapraszamy na wernisaż wystawy dnia 12 lutego 2016 r. o godz. 18.00 do Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego

Sprawozdanie końcowe ze zbiórki publicznej

prowadzonej w Muzeum Ikon w Supraślu w dniach 17.02.2014 – 31.01.2016

„TRADYCJE IKONOGRAFICZNE STAROOBRZĘDOWCÓW”

Muzeum Ikon zaprasza zwiedzających na nową wystawę wchodzącą w skład stałej ekspozycji

25
lutego
2016

ZOSTAŁY TYLKO MACEWY

Zapraszamy na wernisaż wystawy 25 lutego 2016 r. o godz. 17.00 do Muzeum w Bielsku Podlaskim

„ŚWIAT SKAMIENIAŁOŚCI”

Wystawa eksponowana w Muzeum w Bielsku Podlaskim
od 15 grudnia 2015 r. do 30 marca 2016 r.